วงแหวนเว็บว่าด้วยนิยามของ Platform, Library, Framework และ Open Source สำหรับผู้เริ่มต้น
general

ว่าด้วยนิยามของ Platform, Library, Framework และ Open Source สำหรับผู้เริ่มต้น

มีศัพท์หลายๆคำในโลกของโปรแกรมเมอร์หรือเดฟ ที่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้ เวลาเข้ามาอ่านงานเขียน บทความหรือชุดข้อมูล แล้วมักจะรู้สึ

You've successfully subscribed to Toupawa Studio
Great! Next, complete checkout for full access to Toupawa Studio
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.